- Thông tin truyện Vagabond (Lãng Khách)
Vagabond (Lãng Khách) Vagabond (Lãng Khách)

Thể loại: # Action # Adventure # Historical # Martial Arts # Mature # Shounen # VnSharing

Topic: 

Tác giả:  | Nhóm dịch: SOM Manhuavn

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 20995

Theo dõi truyện này


Viết nhận xét để góp ý cho truyện này

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Sơ lược truyện Vagabond (Lãng Khách) - Lãng Khách:

Tác phẩm mô tả thời thanh xuân của nhân vật chính, kiếm hào Miyamoto Musashi trong bối cảnh xã hội phong kiến Nhật chuyển giao từ thời Chiến Quốc sang thời Edo.

Tình hình là do nhóm SOM đang dừng chân, nên mình tiếp tục post bộ này của nhóm Manhuavn từ chap 37+

 Đọc Truyện - Các chương 
  Bấm +1 hoặc like FB nếu bạn thích bộ truyện này
 
Tên chương Ngày đăng
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 307
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 306
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 305
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 304
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 303
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 302
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 301
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 300
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 299
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 298
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 297
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 296
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 295
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 294
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 293
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 292
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 291
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 290
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 289
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 288
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 287
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 286
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 285
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 284
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 283
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 282
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 281
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 280
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 279
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 278
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 277
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 276
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 275
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 274
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 273
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 272
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 271
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 270
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 269
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 268
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 267
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 266
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 265
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 264
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 263
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 262
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 261
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 260
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 259
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 258
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 257
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 256
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 255
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 254
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 253
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 252
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 251
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 250
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 249
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 248
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 247
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 246
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 245
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 244
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 243
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 242
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 241
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 240
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 239
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 238
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 237
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 236
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 235
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 234
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 233
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 232
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 231
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 230
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 229
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 228
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 227
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 226
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 225
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 224
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 223
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 222
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 221
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 220
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 219
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 218
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 217
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 216
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 215
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 214
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 213
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 212
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 211
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 210
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 209
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 208
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 207
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 206
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 205
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 204
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 203
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 202
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 201
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 200
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 199
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 198
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 197
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 196
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 195
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 194
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 193
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 192
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 191
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 190
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 189
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 188
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 187
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 186
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 185
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 184
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 183
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 182
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 181
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 180
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 179
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 178
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 177
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 176
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 175
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 174
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 173
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 172
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 171
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 170
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 169
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 168
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 167
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 166
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 165
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 164
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 163
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 162
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 161
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 160
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 159
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 158
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 157
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 156
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 155
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 154
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 153
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 152
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 151
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 150
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 149
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 148
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 147
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 146
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 145
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 144
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 143
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 142
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 141
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 140
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 139
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 138
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 137
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 136
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 135
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 134
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 133
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 132
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 131
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 130
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 129
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 128
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 127
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 126
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 125
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 124
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 123
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 122
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 121
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 120
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 119
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 118
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 117
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 116
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 115
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 114
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 113
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 112
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 111
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 110
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 109
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 108
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 107
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 106
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 105
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 104
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 103
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 102
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 101
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 100
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 99
Vagabond (Lãng Khách) chap 098
Vagabond (Lãng Khách) chap 097
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 96
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 95
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 94
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 93
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 92
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 91
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 90
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 89
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 88
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 87
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 86
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 85
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 84
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 83
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 82
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 81
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 80
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 79
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 78
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 77
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 76
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 75
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 74
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 73
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 72
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 71
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 70
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 69
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 68
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 67
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 66
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 65
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 64
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 63
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 62
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 61
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 60
Vagabond (Lãng Khách) chap 059
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 58
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 57
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 56
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 55
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 54
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 53
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 52
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 51
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 50
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 49
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 48
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 47
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 46
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 45
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 44
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 43
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 42
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 41
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 40
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 39
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 38
Vagabond (Lãng Khách) Chapter 37
Vagabond (Lãng Khách) Chương 036
Vagabond (Lãng Khách) Chương 035
Vagabond (Lãng Khách) Chương 034
Vagabond (Lãng Khách) Chương 033
Vagabond (Lãng Khách) Chương 032
Vagabond (Lãng Khách) Chương 031
Vagabond (Lãng Khách) Chương 030
Vagabond (Lãng Khách) Chương 029
Vagabond (Lãng Khách) Chương 028
Vagabond (Lãng Khách) Chương 027
Vagabond (Lãng Khách) Chương 026
Vagabond (Lãng Khách) Chương 025
Vagabond (Lãng Khách) Chương 024
Vagabond (Lãng Khách) Chương 023
Vagabond (Lãng Khách) Chương 022
Vagabond (Lãng Khách) Chương 021
Vagabond (Lãng Khách) Chương 020
Vagabond (Lãng Khách) Chương 019
Vagabond (Lãng Khách) Chương 018
Vagabond (Lãng Khách) Chương 017
Vagabond (Lãng Khách) Chương 016
Vagabond (Lãng Khách) Chương 015
Vagabond (Lãng Khách) Chương 014
Vagabond (Lãng Khách) Chương 013
Vagabond (Lãng Khách) Chương 012
Vagabond (Lãng Khách) Chương 011
Vagabond (Lãng Khách) Chương 010
Vagabond (Lãng Khách) Chương 009
Vagabond (Lãng Khách) Chương 008
Vagabond (Lãng Khách) Chương 007
Vagabond (Lãng Khách) Chương 006
Vagabond (Lãng Khách) Chương 005
Vagabond (Lãng Khách) Chương 004
Vagabond (Lãng Khách) Chương 003
Vagabond (Lãng Khách) Chương 002
Vagabond (Lãng Khách) Chương 001

Bình luận của bạn sẽ giúp nhóm dịch up chapter mới nhanh hơn..!
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Truyen18.Org, cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho nhóm dịch truyện.
  • LƯU Ý: Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo.....